Om oss

Personvern

Sist oppdatert: 09.01.2019.
 

1. Behandlingsansvarlig

Svein Svendsen Trafikkskole AS er behandlingsansvarlig av personopplysningene dine.

2. Formålet med behandlingen

Det er frivillig for de som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som bl.a. å melde seg på kurs
Vi vil bruke opplysningene om deg til noen av de følgende formålene:

  • Bruk av e-postadresser og postadresser til utsending av informasjon om våre kurs man har meldt deg på, samt fakturering av kursavgift.
  • For statistikkinnhenting fra nettsidene og tjenestene. Informasjon innhentes for at Svein Svendsen Trafikkskole AS skal få informasjon om hvordan brukerne kommer til Svein Svendsen Trafikkskole ASs hjemmesider, og for å spore generelle bruksmønstre til brukerne på våre websider. Denne informasjonen bruker vi til å administrere og forbedre nettsidene.

3. Hvilke opplysninger behandles?

Vi behandler både personlig identifiserbar informasjon, og ikke-personlig identifiserbar informasjon om deg. Personlig identifiserbar informasjon er opplysninger som identifiserer deg som enkeltperson. Ikke personlig identifiserbar informasjon er informasjon og andre opplysninger som ikke avslører din personlige identitet.

Personlig identifiserbar informasjon
Vi samler inn og behandler følgende opplysninger:

  • Hvis du retter en henvendelse til Svein Svendsen Trafikkskole AS via nettsidene, for eksempel sender oss en e-post, vil relevante opplysninger kunne bli lagret, for eksempel navn og e-postadresse.
  • Når du besøker Svein Svendsen Trafikkskole ASs nettsider registreres din IP-adresse. Svein Svendsen Trafikkskole AS knytter ikke denne opplysningen direkte til deg som bruker. Opplysningene bruker vi til å administrere og vedlikeholde sidene våre. Eksempler på hva statistikken gir svar på er: hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsider brukerne kommer fra og hvilken nettleser som benyttes. Det gjør det mulig for oss å utarbeide stadig bedre og mer brukervennlige tilbud. Les mer om dette i neste punkt.
Webanalyse og cookies
Svein Svendsen Trafikkskole AS samler inn og behandler også avidentifiserte opplysninger om besøkende på våre nettsider. Vi bruker blant annet Google Analytics for å samle informasjon om brukernes vaner på nettsidene. Dette gjør at vi, kontinuerlig, kan jobbe med å forbedre informasjonen og tilbudene på nettsidene. Denne type informasjon lagres i din nettleser i form av en liten fil, kjent som en «cookie». Teknologien er laget slik at vi kan hente ut informasjonen i denne filen. Dette kan være f.eks. IP-adresse, operativsystem, type nettleser og skjermoppløsning. Dette gjør at nettsiden kan huske handlingene eller preferansene dine over tid. Våre nettsider lagrer og bruker følgende cookies (informasjonskapsler):
  • Statistikk og informasjon om hvordan besøkende bruker våre nettsider. Vi lager rapporter fra disse opplysningene som hjelper oss med å forbedre brukerens opplevelser. Verktøyene bruker førsteparts informasjonskapsler bare for å samle inn data. Cookies og data som samles inn, er anonymiserte, og kan ikke brukes til å identifisere deg som person.

Nettlesere aksepterer som regel cookies automatisk, men du kan alltid velge å ikke akseptere disse ved å endre datamaskinens innstillinger til å enten avvise de helt, eller til at du må godkjenne hver enkelt. Avvising av cookies kan begrense en del funksjoner som er tilgjengelige. Om din nettleser er satt opp til å godkjenne cookies forstås dette som et samtykke. Dette gjelder også dersom nettleseren er forhåndsinnstilt for aksept.

Hvis du ikke ønsker at Svein Svendsen Trafikkskole AS skal samle inn anonyme data fra deg, kan du melde deg av denne innsamlingen på Google Analytics eller ved å endre sikkerhetsinnstillingene på din datamaskin.
Les mer om reservasjon mot Google Analytics-registrering.

4. Personopplysninger om mindreårige

Svein Svendsen Trafikkskole AS innhenter opplysninger om alder, men behandler ikke bevisst opplysninger om barn under 15 år. Personer under 18 år skal registrere opplysninger om minst en foresatt med navn og telefonnummer slik at vi kan kontakte disse for å verifisere og få godkjenning av personens handling på våre nettsider. Dette vil i de fleste tilfeller være påmelding til en av våre kurs.

5. Det rettslige grunnlaget for behandlingen

Vi har grunnlag for å behandle personopplysninger etter lov om personopplysninger av 14. april 2000 nr. 31 § 8 og EUs personverndirektiv 95/46/EF artikkel 7, både fordi behandling av personopplysninger er nødvendig for å gjennomføre bestillinger (personopplysningsloven § 8 a)) og personverndirektiver artikkel 7 b)) og for å oppfylle formålet bak Svein Svendsen Trafikkskole AS (personopplysningsloven § 8 f) og personverndirektivet artikkel 7 f).
Det er frivillig for de som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å bestille informasjonsmateriell og brosjyrer og påmelding til kurs. Behandlingsgrunnlaget er i disse tilfellene samtykke fra eller avtale med deg, med mindre noe annet er spesifisert.

6. Tilgang til informasjonen

For å sikre oss at behandlingen av opplysninger hos oss skjer på en sikker måte, er det kun godkjente personer i Svein Svendsen Trafikkskole AS som har tilgang til informasjonen du gir oss. Antallet ansatte med slik godkjenning er begrenset.
Vi vil ikke videresende eller dele opplysninger eller personlig informasjon til noen tredjepart andre enn de som har avtale og leverer tjenester til Svein Svendsen Trafikkskole AS, med mindre vi har et samtykke fra deg til det.
Svein Svendsen Trafikkskole AS har kontraktfestet at våre leverandører eller partnere ikke kan bruke eller oppgi dine personopplysninger til andre formål uten tillatelse.

7. Direkte markedsføring

Svein Svendsen Trafikkskole AS planlegger å sende ut nyhetsbrev for å informere våre kunder, eller potensielle kunder om våre produkter eller kampanjer. Det vil være frivillig å abonnere på slike nyhetsbrev og du kan når som helst melde deg av og få dine opplysninger slettet. Vi tillater ikke en tredjepart å bruke dine personopplysninger for markedsførings- eller kommunikasjonsformål.

8. Databehandlere og overføring av opplysninger

Svein Svendsen Trafikkskole AS har inngått avtale med følgende databehandlere:

  • TABS
  • Scangolf
Alle Svein Svendsen Trafikkskole ASs nettsider er p.t. plassert på servere i Norge, men våre databehandlere har forbeholdt seg retten til å overføre opplysninger til servere eller underleverandører i andre land.
Dersom opplysninger overføres innenfor EU/EØS-området, vil vi sørge for at EU-direktivet om personopplysninger i forbindelse med databehandling og landsspesifikke lover om databeskyttelse følges. Hvis vi formidler personopplysninger til en tredjepart som befinner seg utenfor EØS-området, vil vi forsikre oss om at overføringen skjer i samsvar med EU-direktivet om personopplysninger.

 

9. Hvordan sikrer vi opplysningene?

Kun personer med behov for å analysere trender og gjennomsnitt på nettsiden vår har brukertilgang til opplysningene i Google Analytics.
Svein Svendsen Trafikkskole AS har etablert regler og rutiner for beskyttelse av personopplysninger og personvern.
Dersom vi formidler dine personopplysninger til en tredjepart, vil vi forsikre oss om at det finnes ordninger og avtaler som sikrer opplysningene og forhindre at tredjeparten bruker personopplysningene til andre formål enn det som er avtalt.

10. Dine rettigheter

Alle personer som spør har rett til informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Svein Svendsen Trafikkskole AS har gitt informasjonen i denne erklæringen.
Hvis Svein Svendsen Trafikkskole AS behandler personopplysninger om deg, har du rett til innsyn i egne opplysninger. Dersom personopplysningene er uriktige, ufullstendige eller det ikke er adgang til å behandle dem, kan du også be Svein Svendsen Trafikkskole AS rette opplysningene.

Vi behandler og lagrer ikke opplysninger om deg lenger enn nødvendig for det tiltenkte formålet eller for det som kreves i henhold til inngåtte avtaler og ikke utover lovens rammer.

11. Håndhevelse av denne personvernerklæringen

Svein Svendsen Trafikkskole AS kan benytte opplysningene som vi samler om deg når vi har grunn til å tro at det er nødvendig å identifisere, kontakte, eller ta rettslige skritt mot personer eller selskaper som kan skade deg, oss, eller andre. Vi kan også avsløre din informasjon når vi mener loven krever det.

12. Samtykke, lovvalg og verneting

Denne Personvernerklæringen gjelder for alle brukere av våre nettsider. Vi krever at brukere aksepterer å overholde erklæringen som en del av vår relasjon.
Ved å bruke våre nettsider aksepterer du at dine personopplysninger kan behandles i samsvar med denne Personvernerklæringen, herunder overføres til databehandlere og tredjeparter som beskrevet i erklæringen.

13. Endringer i erklæringen

Svein Svendsen Trafikkskole AS forbeholder seg retten til å endre eller oppdatere Personvernerklæringen. Alle endringer er gjeldene fra de legges ut, og vil omfatte informasjon samlet inn fra den datoen så vel som eksisterende informasjon oppbevart av Svein Svendsen Trafikkskole AS. Du kan finne ut når disse retningslinjene sist ble revidert ved å se “Sist oppdatert” øverst på denne siden.

  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK hvis du godtar dette Les mer om cookies og personvern her