Aktuelt

Ønsker å satse på miljø – savner politisk vilje

Publisert: 6. mai 2020  |  Siste artikler  |  Arkiv

Vi i Svein Svendsen Trafikkskole i Oslo har valgt å satse på elbiler. Kundene etterspør miljøvennlige tilbud og vi ønsker å støtte Oslos miljøsatsing. Likevel står byråkrati i veien for en hel-elektrisk bilpark.

Ifølge Oslo kommune er en av hovedkildene til luftforurensing i Oslo biler og veitrafikk. Av denne grunn har myndighetene lagt mye vekt på å fremme at innbyggerne skal bruke elbiler. Fritak fra avgifter har gjort det billig å kjøpe elbiler og Oslo Kommunes investeringer i ladestasjoner har gjort bilene billige i drift. Dette er bare noen av insentivene som har ført til at halvparten av bilene som selges i Oslo er elektriske og at Oslo er hovedstaden med flest elbiler i hele verden.

Kjøreskoler ønsker å satse på miljø

Dette har også fått kjøreskolene i Oslo til å tenke nytt, både på grunn av økonomi og miljø. De ønsker å støtte opp under Oslos miljøsatsing og ser at det finnes etterspørsel etter øvelseskjøring med elbiler og automatgir. Vi i Svein Svendsen Trafikkskole er en av kjøreskolene som ønsker å være med på satsingen.

Vi ønsker å skifte ut store deler av bilparken vår med elektriske biler. Dette er en naturlig utvikling for oss siden Oslo tydelig satser på miljø. Også kundene våre kommer med klare signaler om at de ønsker å øvelseskjøre med automatgir, og helst elbiler.
Dagens unge er miljøbevisste og da ønsker vi å gi dem et godt tilbud. Vi ser også at stadig flere ønsker å øvelseskjøre med automatgir og da er elbil et naturlig valg siden disse utelukkende har automatgir. Elbiler er miljøvennlige i seg selv, men også andre biler med automatgir er mer miljøvennlige og energieffektive enn biler med manuelt gir.
Elbiler får stadig lengre rekkevidde, har steget mye i popularitet og er miljøvennlige. Derfor passer en satsing på slike biler godt inn i Oslo kommune sitt mål om å redusere utslipp av klimagasser med 95 prosent innen 2030.

Elbiler er virkelig blitt «bil». De er morsomme og enkle å kjøre, selv for oss bilentusiaster. Det er klart vi vil være med på en slik miljøsatsing.

Politikerne må på banen

Ifølge Nettavisen har salget av biler med manuelt gir sunket med over 80 prosent i løpet av de siste fire årene. I dag er det slik at man må velge om man vil ta førerkort med manuelt gir eller automatgir. Dette er dermed per dags dato to ulike førerkortklasser
– og det er her problemene begynner.


På tross av at flere ungdommer helst ønsker å øvelseskjøre med elbiler med automatgir, så velger mange manuelt gir fordi om man tar oppkjøring med automatgir får man en begrenset førerrett som kun lar deg kjøre biler med automatgir. Fordi disse to førerkortklassene ikke er sidestilt, er det dermed ikke mulig for Svein Svendsen Trafikkskole å bytte ut hele bilparken sin med elbiler.

Vi skulle gjerne skiftet ut hele bilparken vår med elbiler for å møte etterspørselen blant kundene våre og byens miljøsatsing, men dette er dessverre ikke mulig siden det fortsatt finnes to ulike førerkortklasser for manuelt gir og automatgir. Vi kan ikke fjerne tilbudet til de som ønsker førerrett til begge girtypene. Det er politikerne sin oppgave å sidestille disse førerkortklassene slik at vi kan tilby et helelektrisk tilbud til kundene våre.

Vi i Svein Svendsen Trafikkskole etterspør politisk vilje. Ønsker man å legge til rette for kjøreskolenes miljøsatsing, så er det avgjørende at manuelt gir og automatgir blir samme førerkortklasse. Da kunne trafikkskolene ha bidratt til at Oslo ble en enda grønnere by.  Byråkratiet gjør det dessverre praktisk umulig å tilby et helelektrisk tilbud i Norge i dag.

Bjørn Nessjøen, faglig leder ved Svein Svendsen Trafikkskole.

 

Andre artikler

  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK hvis du godtar dette Les mer om cookies og personvern her